Tester och resultat

Du måste kunna bedöma hur du utvecklas i dina studier. Sweol hjälper dig med det. Utan sådan hjälp får du svårt att nå dina mål. Du kanske vill få ett betyg för framtida behov, eller bara vill fungera bättre i samhället. Du vet ju att språket är nyckeln till det. Sweol hjälper dig!

För att kunna ge dig ett resultat måste du testa dig. I Sweol finns 3 typer av tester. De är:
1.  Diagnos - här testar du dina allmänna kunskaper om svenska språket.
2. Hörförståelsetest - du lyssnar på en en text och svarar på frågor.
3. Läsförståelsetest - här får du tester på vad du läser i olika sammanhang.

Du kan gör alla tester hur många gånger du vill. Frågorna ändras varje gång. Svar direkt efter test. 

Sweol visar din utveckling jämfört med medeleleven i hela Sweol. Det hjälper dig att förstå hur du utvecklas. Du ser resultatet direkt när du loggar in. Jätteroligt!