Betyg - intyg

Nästan alla frågar om man får betyg eller intyg efter att man studerat svenska i Sweol. Svaret är nej. Bara SFI-skolor kan ge betyg. Det här måste du göra för att få betyg i SFI:

1.  Du måste plugga den SFI-kurs du vill ha betyg i. Det kan du göra privat i Sweol.
2. När du har pluggat tillräckligt mycket går du till SFI i din kommun och säger att du vill göra "särskild prövning". Då får du göra ett förtest för att se om du är klar för SFI-test på din nivå. Om du klarar det får du göra SFI-prov. Du måste vara beredd på att det kostar lite att prova, precis som Sweol.

Du kan studera privat i Sweol fram till att du vill göra "särskild prövning". Sweol är bra på att tala om för dig när du har studerat bra och fått många rätt på testerna som finns i Sweol.

Sweol kan inte bedöma hur du pratar. Därför är det viktigt att du använder det du lär dig, varje dag. Det kallas att träna. Hur du pratar är en del av det nationella SFI-provet. Sweol hjälper dig med ljud som du ska lyssna på och repetera. Om och om igen! Det finns mycket ljud att öva med i Sweol.