Manual för Sweol online-övningar

Bilderna här nedanför visar huvudfunktionerna för Lyssna- och Skrivövningar och var tester samt bildsidor finns. Funktionerna utnyttjas på olika sätt i olika kurser.

Sidor med ljudknappar:
Tryck/lyssna/repetera många, många gånger.

Sidor med skrivfunktion:
Börja skriva direkt när du kommer till sidan. Ingen markör behöver sättas.
När du skrivit rätt kommer du till nästa ord.
Skriver du fel får du ett felmeddelande. Kom ihåg STOR bokstav, punkt, mellanslag och frågetecken.