Om oss

Vi som producerar och äger sweol.com heter Jan och Stina Wikner. Utvecklingen av det som skulle bli Sweol startade i mitten på 1990-talet. Då drogs grunderna upp för själva strukturen med ett kapitelsystem, som blev basen för vårt delmålstänk. Det vill säga att ge den studerande korta, klart greppbara mål, för att efter målgång starta ett nytt mål. Det fungerade då och fortsätter att göra det idag. Vi satte också upp målet att kunna förändra innehållet efterhand som behov uppstod. Därför trycks alla böcker "on demand". Det betyder att vi bara behöver byta en datafil hos tryckeriet för att en ny version ska kunna levereras till kund. Vi levererade ut våra första kapitelböcker till terminsstart hösten 2003. Det var alfabetisering. Under Allt om Sweol kan du se vad som hänt sedan dess.
2016 skrevs ny historia om Sweol. Vi blev kontaktade av personer bakom ett nytt förlag om att sälja Sweol. Vi gjorde det, men blev snabbt införstådda med att vi tagit ett felaktigt beslut. All service till kunder upphörde, leveranser uteblev mm. 2021 i mars köpte vi tillbaka Sweol. Nu jobbar vi med att lyfta Sweol till en ny nivå. Vi hoppas att gamla och nya kunder ska gilla det.
En ganska stor förändring med Sweol är att vi flyttar ut det mesta av information till kunder från sweol.com till den här webbsidan (sweol-info.se). Vi vill renodla sweol.com som den elev- och lärarplattform det är och har varit under ganska många år. Det betyder till exempel att menyvalen på sweol.com kommer att bli färre och därmed enklare att navigera bland.
Har du synpunkter eller någon fråga till oss, kan du använda formuläret här nedanför.

* Om din e-post inte fungerar får du ett SMS.