Teknik

Sweol har inga kända begränsningar i teknik. Alla digitala läromedel fungerar i alla tekniska plattformar. Till exempel dator, läsplatta och telefon.
Olika fabrikat och system har olika egenskaper. Det brukar sitta efter lite experimenterande.
Skolan kan ha egna system för hur till exempel nedladdat material hanteras. Sweol passar med stor sannolikhet in de flesta av dem.
Vill du fördjupa dig mer i Sweol kan du även läsa Intro till Sweol.
Har du synpunkter eller någon fråga om Teknik, kan du använda formuläret här nedanför.  

* Om din E-post inte skulle fungera får du ett SMS.