Yrkessvenska

Yrkessvenska är vår kapitelserie som ska stödja nyanlända på jakt efter ett arbete i Sverige. Böckerna har fokus på att förbereda elever inför praktik och arbete inom områdena Förskola, Lokalvård, Hemtjänst, Kök, Bygg, Fastighet, Lager och Transport.
Ett inledande kapitel handlar bara om Praktik, dvs man får en insikt i vad praktik är för något jämfört med en anställning till exempel.
Böckerna är inte en yrkesutbildning utan de ska ge en inblick i de olika yrkena för att senare kunna göra ett yrkesval att satsa på.
Svårighetsgraden är anpassad för att ligga på rätt grammatisk nivå för att stödja huvudsyftet med serien. Syftet är att ge språklig träning och inlärning av arbetsrelaterade ord och fraser. Eleven får träning inom fyra primära kunskapsområden: läsa, skriva, tala och höra och varje kapitel avslutas med en kunskapskontroll där eleven får en chans att visa upp sina framsteg för läraren. 

Yrkessvenskan kan börja används i slutet på B-kurs och uppåt.

Varje kapitel/yrkesområde kan köpas var för sig precis som du är van vid med Sweol-kapitel.
Yrkessvenskans författare heter Marika Standár och Emil Molander.
Vi vill också starkt påvisa nödvändigheten av att kunna skriva bra och kärnfulla ansökningshandlingar vid jobbansökan. De flesta behöver hjälp med det. Hjälp får man via vårt material "Skriv bättre svenska". Läs mer här! Använd "Skriv bättre svenska" parallellt med Yrkessvenskan, det ger bra effekt på hela jobbprocessen.
Har du synpunkter eller någon fråga om Yrkessvenska, kan du använda formuläret här nedanför. 

* Om din E-post inte skulle fungera får du ett SMS.