Webbskola online

Till alla kurser finns vår webbskola online - Sweol.
Här finns allt ljud. Cirka 10 timmar sammanlagt. Elever lyssnar och repeterar, om och om igen. Det är det som ger framsteg i talutvecklingen. Det finns också övningar med till exempel stavningskontroll och andra typer av kluriga övningar.

Tester

I online-delen finns också tre typer av tester:
1. Diagnos - där eleven testas på hur mycket man lärt sig av allmän grammatik mm.
2. Hörförståelsetest - som namnet säger så testas vad eleven uppfattar av lyssnad text.
3. Läsförståelsetest - här testas uppfattningsförmågan på läst text.
Alla tre testerna visar resultat direkt efter varje testtillfälle. Resultaten samlas och visas både för lärare och elev. Ett mycket bra verktyg för att följa elevers utveckling. Det finns också olika verktyg för när tester får eller kan göras. Du styr det som lärare.
I webbskolan finns också Fågelmammans Blogg. Det är en svår men rolig övning för läsförståelse. Den finns från kapitel 10 i C-kurs. Man läser den och kommenterar. Det finns en fråga på slutet som det är bra om man uppfattar. Det eleven kommenterar syns i Lärarrum på elevens konto.
Ytterligare finns en översättningsfunktion som man kan använda om man kör fast. Den är förstås dold i tester. Den är sparsamt använd, vilket man nog kan tolka som god disciplin att studera. Vill du fördjupa dig mer i Sweol kan du även läsa Intro till Sweol.
Webbskolan online ingår alltid i priserna för pappersläromedlen.
Begär demo!

Har du synpunkter eller någon fråga om Webbskolan, kan du använda formuläret här nedanför. 

* Om din E-post inte skulle fungera får du ett SMS.