Skriv bättre svenska

Första hjälpen till att skriva bra texter. Skriv bättre svenska är ett hjälpmedel för alla som behöver skriva texter av något slag. Materialet kan användas för att förbättra redan skrivna texter eller för skaffa sig kunskaper i att skriva nya texter. Man kan säga att vi utgår från perspektivet att använda sin svenska i praktiken, oavsett vilken nivå på språket man har.
Man får lära sig de grundläggande fakta som bör vara bas i alla typer av texter. Exempel på sådana texter är: ansökningshandlingar, avhandlingar, rapporter mm. Materialet behandlar också grundläggande kommunikation för företagande samt utformning av CV och personliga presentationer.
Allt är uppdelat i tre delar, med textfakta och övningssidor samt facit. Böckerna ger 5 handfasta tips, varav en är en riktig utmaning, om hur man kan använda dem för att nå bra resultat.
Svårt? Ja, tyvärr måste det vara på en nivå som matchar kraven i samhället när det gäller arbetsgivare och andra funktioner. Men, använd materialet lugnt och metodiskt så sätter de olika ämnena sig snart. Låt det bara ta tid.
Vi tror att det passar att använda lite högre upp i kurserna på SFI och särskilt för elever som hittat koden snabbt.
Klicka på knappen här nedanför så kommer du till hemsidan för Skriv bättre svenska. 

* Om din e-post inte fungerar får du ett SMS.