SFI digitalt

Alla våra böcker i Sweol SFI finns som helt digitala läromedel. De är i PDF-form och är därmed helt portabla utan internetuppkoppling. Eleven laddar hem dem till den enhet de vill använda dem på och arbetar med dem.
De ser precis ut som pappersböckerna med samma innehåll. Du som lärare behöver därmed inte lära dig två varianter av läromedel. Det är bara sättet att använda dem som skiljer dem från pappersböckerna. Eftersom de är digitala finns en mängd olika inställningsmöjligheter, allt efter personligt tycke och smak. En uppskattad funktion är möjligheten att förstora text.
Funktionen i kapitlen är också lika som i pappersböckerna, med den skillnaden att man skriver med tangentbordet istället för med penna.
I Lärarmaterialet finns också digitala tester för dem som vill arbeta helt digitalt.

Med hjälp av den inbyggda stavningskontrollen kan eleven själv många gånger kontrollera sin stavning. Stavningskontrollen rättar inte, den ger förslag.
I de digitala testerna är stavningskontrollen förstås avslagen.

Alfabetisering

Till och med Alfabetisering finns digitalt. Du kanske tycker att det låter lite för avancerat. Men erfarenhet visar att det går utmärkt. Bäst blir det ihop med t.ex. iPad. Att trycka på bilder och texter för att höra ljud lär man sig snabbt. Med lite hjälp lär man sig också vilka tangenter man ska trycka på för att bilda ord. Till ljudboken som vi kallar den, använder man en skrivbok för att öva handskrift tillsammans med webbskolan Sweol. De bildar då ett bra grundmaterial för alfabetisering på svenska.
Alfabetiseringshjälp finns också på 4 hemspråk. De kan många gånger förbättra chanserna att förstå hur ett språk är konstruerat.

A- till D-kurs

För dessa kurser är den digitala delen identisk med pappersmaterialet. Det ser till och med ut som sidor i ett kapitel på skärmen, om man väljer den inställningen. Valfriheten att ställa in hur sidorna visas på skärmen är stor, och tillåter personligt tycke. Möjligheten att förstora ses av många som en bra egenskap. Allt är förstås också i färg. PDF-böckerna är 100% portabla utan internetuppkoppling.
Allt digitalt material hanterar du själv i Lärarrum på Sweol.
Vill du fördjupa dig mer i Sweol kan du även läsa Intro till Sweol.
Begär demo!
Har du synpunkter eller någon fråga om Sweol Digital SFI, kan du använda formuläret här nedanför. 

* Om din E-post inte skulle fungera får du ett SMS.