Lärarmaterial

Ett lärarmaterial med bland annat tester
Det här är ett stort material att ösa ur. Det fungerar som ett kopieringsunderlag. Du hittar det online i vårt Lärarrum.
Här finns allt testmaterial du kan tänka dig, och massor med extraövningar i olika ämnen.
Exempel på testmaterial:
- Kapiteltester i flera versioner för att undvika att elever lär sig själva testerna om de testas flera gånger.
- Läsförståelsetester för utskrift. I grunden samma som finns digitalt i webbskoledelen.
- Facit till tester och kapitel.
Allt är indelat kursvis för att du lätt ska hitta det du behöver.
Du hittar också kopior på alla böcker som digitala lärarexemplar här.
Lärarmaterialet köper man till hela skolan för en engångskostnad.

I Lärarmaterialet kan du hitta samhällsaktuella ämnen som av kostnadsskäl inte får plats i elevkapitlen. Där kan de också snabbt bli inaktuella. I Lärarmaterialet är de kostnadsfria och kan snabbt tas bort eller uppdateras.

Lärarmaterialet består av långt över 1000 sidor.
Har du synpunkter eller någon fråga om Lärarmaterialet, kan du använda formuläret här nedanför.
Vill du fördjupa dig mer i Sweol kan du även läsa Intro till Sweol.

* Om din E-post inte skulle fungera får du ett SMS.