Studietips för dig har ett jobb

När du ska studera hemma utan lärare kan det vara bra att titta på de här tipsen.

- Studera när du kan vara lite för dig själv. Då får du bra lugn att studera i.
- Har du vänner som också studerar svenska hemma? Studera tillsammans!
- Öva i Sweol online någon gång per dag på din fritid. På helger kanske du kan öva mer.
- Läs i PDF-boken först, sedan gör du övningarna online.
- Repetera allt du hör i Sweol online många gånger. Det är så du lär dig!
- Se till att få bra resultat på testerna. Men inte för ofta.
- Jättebra för dig som arbetar är att använda språket mycket när du är på jobbet.